bannerhome
bnpk_cl
banner_3h
banner_txt1
banner_txt2
banner_txt3
banner_txt4

Hoạt động phòng khám

Ưu đãi Khuyến mãi tháng 6 tại Phòng khám Thành Đức
Lượt xem: 1248
Đón hè sang - Sẵn sàng khám tổng quát với 199K
Lượt xem: 1404
Ưu đãi phụ khoa
Lượt xem: 1205
Ưu đãi tháng 5
Lượt xem: 1179
Khuyến mãi ngày phụ nữ
Lượt xem: 1122
Noel
Lượt xem: 1118

U23

U23
Lượt xem: 1179
mồng 8-3
Lượt xem: 1359